Home

Pevninský štít

Pevninský štít zaujímá celou Východní Antarktidu a část Západní Antarktidy. Jih od nejvyšší centrální oblasti je Jihopolární plošina se středem v jižním geografickém pólu - výška do 2835 m n. m. Oblasti při pobře. V období velkého tání zmizel z většiny severní Evropy pevninský ledovcový štít, který po sobě zanechal holou a skalnatou měsíční krajinu. Se stoupajícími teplotami se však na holé skály začaly vracet průkopnické rostliny a lišejníky a na chráněných místech se postupně uchycovaly i náročnější rostliny pevninský štít; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický strukturovaný hesl. Základem stavby afrického kontinentu je pevninský štít budovaný krystalickými horninami předprvohorního stáří. V jeho jižní části, tzv. rhodéském komplexu, byly nalezeny horniny, které jsou vzhledem ke svému stáří až 4 mld. let považovány za jedny z nejstarších na světě -nejstarší část tvoří pevninský štít=Africký štít-kolem rovníku tvořena Konžskou pánví+s řekou Kongo-další útvary: Malý a Velký Atlas-na severu v Maroku; Etioá vysočina-vyprahlá náhorní plošina ve východní Africe; Oblast Východafrické vysočiny+ masiv Kilimandžáro=>zároveň nejvyšší vrchol Afriky(5895m

Povrch - Afrika se rozkládá na Africké a Somálské lit. desce, Afriku tvoří starý pevninský africký štít (prahory- prvohory). Část povrchu byla změněna v třetihor. sopečnou činností - oblast vých - Základem je Antarktický pevninský štít - Nejvyšší hora- Vinson Massif - Činná sopka- Erebus Podnebí: - Extrémně nízké teploty (min. Vostok x max. na pobřeží- Tundrová vegetace) - Málo srážek, velmi silný vítr Flóra a fauna: - Mechy, lišejníky, chudá živí příroda - Velryby, delfíni, tučňáci. pevninský štít - tvořen pevninskou kůrou, mrazová poušť - poušť v polárních oblastech, nic zeleného, volný prostor ostatní: meteor, meteorit, tropický rok, barycentrum, dmutí, datová mez, barcha -pevninský ledovec-pouze k 60orovnoběžce-dnes pozůstatky=Severní Země. -horský ledovec-vytvořila se Střecha světa, Pamír-zde nejdelší horský ledovec=Fedčenkův(72km). -nejstarší celky tvoří pevninské štíty(těžba železné rudy): Sibiřský štít

Najstaršou geomorfologickou jednotkou svetadielu je predprvohorný pevninský štít (Fennosarmatia) skladajúci sa prevažne z predkambrických žúl a kryštalických bridlíc. Teraz sa rozkladá v miestach Východoeuróej nížiny, ktorá má prevažne nížinný povrch. Na východe leží 2500 km dlhé pohorie Ural, najdlhšia euróa. Baltský štít tvoří následující geologické jednotky:. kolský blok - nejstarší část štítu, značný rozsah výskytu hornin archaického stáří;; karelidy - stáří okolo 2,0 Ga;; svekofenidy - nejrozsáhlejší regionálně geologická jednotka baltského štítu, vznikla okolo 1,9 Ga, zahrnuje převážně kyselé vulkanity a klastické sedimenty Pevninský ledovcový štít převažuje na kontinentě, právě pevninského ledovcového štítu se týkají ledovcové rekordy (mocnost, nejvyšší povrc Nejstarší částí kontinentu je předprvohorní antarktický pevninský štít, který zabírá celou Východní Antarktidu a část Západní Antarktidy. Přičítá se mu gondwanský původ (prapevnina Gondwana před svým rozpadem sdružovala nejstarší části Jižní Ameriky, Afriky, Austrálie a Antarktidy a patřil k ní též.

Znalost toho, kde končí pevninský štít, přidává naší zemi miliony kilometrů čtverečných. Zdroje na oceánském dně i pod povrchem patří tím pádem Kanadě. OSN zatím schválilo žádost nových hranic na základě pevninského štítu pouze Norsku a Islandu. Nároky dalších zemí zatím čekají na schválení - Evropa - baltský štít (Finsko, severní část Ruska), Afrika - africký štít, - pevninský kůra klesá do moře - pevninský šelf, klesá do moře (asi pod úhlem max. 5°), přechází v pevninský svah (do 1500 m), pak v pevninské úpatí (do 3000 m), oceánské lože - středo-oceánské hřbety (prohlubeň uprostřed je rift. Většinu tvoří pevninský ledovcový štít s poměrně jednotvárným povrchem. Pobřeží lemují tabule šelfového ledu. Podnebí je velmi chladné a extrémně suché. Absolutní teplotní minimum (-89,2 stupně Celsia) bylo naměřeno na ruské stanici Vostok (tzv. světový pól chladu). Typické jsou silné větry pevninský štít písečná kosa plankton plantáž počasí X podnebí podzolizační proces Polárka polární den a noc polární kruh (Arctic, Antarctic Circle) polární záře polder polje pororoka povodí povrch Země (mil. km²) prérie produktivní věk průplav průtok přestupný rok příkopová propadlin

Geografie Antarktidy - Wikipedi

 1. y, které jsou vzhledem ke svému stáfí (až 4 mld. let) považovány za jedny z nejstarších na svété. Stít zaujímá té- celou plochu Afriky s výjimkou okra
 2. pevninský štít je základem každé pevniny - jádro kontinentu nejstarší nejstabilnější část každého kontinentu je tvořen vyvřelými hlubinnými a metamorfovanými horninami štíty baltský, ukrajinský, aldanský, indický, australský, africký, guinejský, kanadský, brazilský platformy jsou tvořeny štít
 3. Druh pravděpodobně vznikl z rané populace eurasijských jeskynních lvů, kterou izoloval pevninský ledový štít. Američtí lvi byli větší než jejich předkové, délka těla bez ocasu mohla dosáhnout až 2,5 metru. K jejich vyhynutí na konci doby ledové mohl stejně jako v případě evroých jeskynních lvů přispět člověk

Pevninský ledovcový štít a horské ledovce jsou znázor-něny šrafováním, tečkovaná linie představuje hranici permafrostu (převzato z Hewitt 1999) 7 Maximální rozsah skandinávského ledovcového štítu se v jednotlivých dobách ledových lišil. Nejjižněji pronikl ledovcový štít při sálském a elsterském (halštrovském EVROPA rozloha: 10,5 mil. km2 počet obyvatel: 700 mil. členité pobřeží; S - Fjordy (vytvořeny (Přírodní podmínky Evropy, Zeměpis referát Místo, kde vyúsťuje do vestibulu, je vlastní pevninský štít. Víš co? Ještě se raději vrátíme do Informačního centra a prohlédneš si okolí místa výstupu ze skály. - × - × - × - Lenka jde dlouhým tunelem vybudovaným v ledu. Stěny, nízký klenutý strop i podlaha jsou vyztuženy stejnou plastickou hmotou, jejíž. - pevninský štít - Brazilský - spíše zarovnané oblasti - pohoří - Kordillery = Andy - třetihorní; vznik na styku Pacifické a Jihoamerické a Severoamerické desky - vulkanické jevy a zemětřesení - největší sopky na světě (v Peru); Jižní Amerika - vysoká pohoří (až 6000 m.n.m.) X Střední Amerika - mladá oblas

Africký štít - rozsáhlé klenby, tektonické kry a pánve, které jsou vyplněny jezery (Ukerewe) Etioá vysočina; Mys Dobré Naděje - ostrý pevninský výběžek. Střelkový mys - nejjižnější bod Afriky. Krater Ngorongoro - v Kráterové vysočině, pestrá fauna a flora . Nerostné suroviny Z 99% ji kryje pevninský ledovcový štít, z něhož místy vystupuje skalní podloží; nejvyšší je h. Vinson, 5 140 m n.m. Malá bezledá území se nazývají antarktické oázy (v.t. Bungerova oáza). V geol. minulosti byla A. součástí Gondwany, zaledněna je od st. třetihor. Objevena ložiska kamenného uhlí, rud železa, uranu a. oceánský i pevninský typ kůry, přiléhají ze západu dvě desky s výhradně oceánským typem kůry: ke střední Americe a Mexiku Kokosová litosférická deska (Cocos Plate / Placa de Cocos) oddělená od pevniny v délce 2 800 km již zmíněným Středoamerickým příkopem a k jihoamerické pevnině litosférická deska Nazca (Nazca Plate / Placa d

téměř celá Af.= starý pevninský . Africký štít (prekambrium) 1-hory Kaé h.= Dračí h., 3-hory-Atlas, sopečná činnost v riftové zóně. Třetí největší kontinent Po obou stranách rovníku Pevninský štít, příkopové propadliny, lávové plošiny, sopečné kužely Horký tropický pás, tropické deštné lesy Říční síť nepravidelná, jezera, bezodtokové oblasti, oázy Savany - většina rozlohy, národní parky a rezervace Pouště - rozšiřování.

Ta prochází po dně vyschlého jezera. Dnes zde najdete evroou raritu, tzv. křemelinový štít (nahromaděná křemelina ze schránek jezerních řas rozsivek, usazených na dně jezera). Obsah soli je zde tak vysoký, že na části území nerostou skoro žádné rostliny -v prahorách (před asi 570 mil. let) vznikl pevninský celek - prakontinent Pangea, obklopený světovým praoceánem. (Kanadský, Grónský, Baltský, Indický štít)-z Praoceánu vznikly postupně dnešní oceány-je zjištěno, že se k sobě některé světadíly opět přibližují - např. Evropa a Afrik pevninský - pokrývá severní a jižní pól. Tyto ledovce jsou převážně plošného typu. V Antarktidě pokrývají 12 940 000 km2 z její celkové rozlohy 13 200 000 km2 . Také Grónsko a Patagonie jsou z velké části pokryty pevninským ledovcem

Africký štít (pevninský,tv.předkambickými horninami),kt.byl během geolog.vývoje zprohýbán a rozlámán (horotvornými pochody) v rozsáhlé klenby,tektonické kry a pánve,kt.jsou vyplněny jezery (př. Ukerewe).Tektonickými pohyby (ve 3-ti horách) vznikly příkopové propadliny,lávové plošiny (př. Etioá vysočin Ledovcový štít je druhý největší (hned po Antarktickém ledovci) pevninský ledovec na Zemi. Jeho maximální tloušťka je 3,4 km. A po jeho roztátí by hladina světového oceánu stoupla o 7 m. (pozn. Na úvodní fotografii v článku je Nuuk - hlavní město Grónska.) 15 největších ostrovů na světě Grónsko - Severní Amerika.

Povrch - Afrika se rozkládá na Africké a Somálské lit. desce, Afriku tvoří starý pevninský africký štít (prahory- prvohory). Část povrchu byla změněna v třetihor. sopečnou činností - oblast vých. Afriky - Etioá vysočina, Kilimanjaro - východoafrický rift (příkopové propadliny).. Abychom viděli přírodní krásy, nemusíme jezdit ani do zahraničí. Naše země ukrývá mnoho unikátních míst, která stojí za to vidět. Poušť, vodopády nebo tundra, to vše se nachází u nás. 1. Poušť v jižních Čechách Kde: Chráněná krajinná oblast Třeboňsko, Jihočeský kraj Chráněné místo od: 21. května 1954 Nadmořská výška: 411-415 m. n. m. [ V prahorách byla Pangea jediný pevninský celek a Panthalassa jediný praoceán. V druhohorách vzniká Atlantský oceán. Pevniny -Evropa: nejstaršími jádry Evropy jsou baltský štít a ukrajinský štít, k nim se přimyká evroá platforma, tvořící podloží Východoevroé roviny,. pevninský štít byl v průběhu vývoje rozlámán na kry a zprohýbán v . pánve. a . klenby . ke štítu se připojují pohoří vzniklá v průběhu hercynského a alpínského vrásnění - pohoří Atlas . a . Kaé hory . tektonické pohyby v průběhu třetihor způsobily vznik . Etioé. vysočiny, sopečných . kuželů (např Afrika - přírodní podmínky 1 . Afrika je třetí největší kontinent po Asii a Americe s celkovou rozlohou přes 30 300 000 km², což představuje 20,3 % celkového povrchu souše na Zemi.. Obr. Obr.1.

Divoká minulost Evropy: Doba ledová — Česká televiz

Ledovce v Antarktidě existovaly již před 20 milióny let a i grónský ledovcový štít vznikal již v pliocénu. V mindelu a rissu zasáhl pevninský ledovec ze Skandinávie až na naše státní území. V souvislosti s přítomností ledovců se rozlišuje Vznikl tak obrovský ledovcový štít, pokrývající celou severní polovinu Evropy. Označujeme jej jako severoevroý pevninský ledovec. Byla to právě postupující ledovcová masa, která odtrhávala ze skalních výchozů kusy hornin. Společně s nimi ledovec přebíral i dřívější, starší (např. říční) sedimenty. Africký štít (prekambrium),1-hory Kaé h.=Dračí h.,3-hory-Atlas, sopečná činnost v riftové zóně OR: max Af.-pohoří Kilimandžáro( vrchol Uhurú-téměř 6000m), Ruwenzori, Etioá vysočina, Východoafr

pevninský štít (PSH4558

Z 99 % ji kryje pevninský ledovcový štít, z něhož místy vystupuje skalní podloží. Nejvyšší je hora Vinson, 5140 m.n.m. Malá bezledá území se nazývají antarktické oázy (viz též Bungerova oáza). V geologické minulosti byla Antarktida součástí Gondwany, zaledněna je od starších třetihor. Objevena ložiska kamenného. Domov; Náhodná; V okolí; Prihlásiť sa; Nastavenia; Prispieť; O Wikipédii; Vylúčenia zodpovednosti; Zdroj. FILIT - zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento.

Pevninský typ kúry tvofí konti- nenty a pfilehlé Eásti nékterých moFí. Má mocnost mezi 20 až 80 km a velmi složitou geologickou stavbu, která je výsledkem dlouhého vývoje. Skládá se z vrstvy sedimentární (pti povrchu, nékdy laurentinský (kanadský) štít, 2 — Skan- dinávský štít s ruskou tabulí, 3 — sibiF. Kanadský štít Kanadský štít Zaujímá většinu severní poloviny severoamerického kontinentu Kanada je dvojjazyčná a dvojkulturní společnost Rozlohou druhý největší stát světa Člení se na několik geografických oblastí. který tu zanechal ustupující pevninský ledovec. Na severovýchod odtud se rozkládají nížiny. Grónský ledový štít představuje zhruba 10 % světových zásob sladké vody, a kdyby roztál, zvedla by se hladina světových oceánů téměř o sedm metrů. Grónsko je také největším ostrovem světa (2 175 600 km2), má rozlohu jako čtvrtina USA pevninský africký štít (prahory- prvohory). Část povrchu byla změněna v třetihorách sopečnou činností - oblast východní Afriky - Etioá vysočina, Kilimandžáro - východoafrický rift (příkopové propadliny). Většinu povrchu tvoří náhorní plošiny Baltský štít vystupuje na povrch v oblasti Skandinávie - Švédska, Finska a na severozápadu Ruska. Pevninský ledovec - zasahoval ze severu, Skandinávie, až na hranice dnešního Česka. Pokrýval část Východoevroé roviny, severní Německo i např: Britské ostrovy..

PPT - LITOSFÉRA PowerPoint Presentation, free download

Africká příroda - specifické rysy a současné proměny

Nejstarší částí Antarktidy je prekambrický antarktický pevninský štít gondwanského původu, zaledněný od starších třetihor. Téměř 96% pevniny je pokryto pevninským ledovcem. jednotná geologická stavba - kanadský štít převážněplochý reliéf - resp. série mírnězvlněných plošin průměrná nadmořská výška 350-450 m (staré zarovnané povrchy) na východě, při labradorském pobřeží, se zvedají vrcholky Torngat Mountains do výše 1652 m (Mount Caubvik / Mont D'Iberville) A B C Evropa 30,3 mil. km2 30 500 km Afrika 44,5 mil. km2 69 000 km Asie 10,5 mil. km2 37 000 km 8 9 Geologická stavba Afriky Obr.3 10 • v minulosti srdcem prapevniny Pangea - litosférická Africká deska se pohybuje k severu podsouvání(= subdukce) pod Eurasijskou desku → zemětřesení (Alžírsko, Maroko, Tunisko, Itálie, Řecko. pevninský štít - tvořen pevninskou kůrou, mrazová poušť - poušť v polárních oblastech, nic zeleného, volný prostor ostatní: meteor, meteorit, tropický rok, barycentrum, dmutí, datová mez, barchan Žádné komentáře: Odeslat e-mailem BlogThis

Černá afrika - obyvatestvo, hospodářství - Uč se online

Afrika. Základné informácie Rozloha: 30 319 000 km2 Počet obyvateľov: 740 000 000 Najsevernejší bod: Ras Ben Sekk Povrch, vodstvo Najdi které pohoří se nachází v SE? nejvyšší hora? Skandinávské pohoří - Galdhoppigen (2 469 m) Baltský štít - nejstarší geologická část Evropy Které řeky se zde nacházejí? Najdi a vypiš některá jezera SE. Která moře obklopují SE, které zálivy, průlivy, zde najdeš

Afrika - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Přírodní zóny na zemi- savany, pouště, polopouště,deštné

Zeměpisné pojmy - Zeměpis otázky, referát

Rozdíl mezi pevninskou a oceánskou kůrou -

regionální geografie latinské ameriky a karibik Horstvo Ameriky ovplyvňuje aj tvar riečnej siete. Približne pred 10 000 rokmi sa skončila posledná doba ľadová. Grónsko 2 175 600 km2 Severná Amerika 84 % povrchu pokrýva ľadovcový štít, druhý najväčší pevninský ľadovec na Zemi s maximálnou hrúbkou 3 400 m ; Štít Kapitána Ameriky MCU Průvodce - YouTu Podmořský reliéf dosahuje větších výškových rozdílu než pevninský. 74% oc. dna leží v hloubce 3 až 6 km, 17% ve hloubce 0,2 až 3 km. • Podle výškového rozdílu mezi vrcholovými a údolními částmi zems. povrchu rozlišujeme tyto typy reliéfu: 1) roviny - do 30 m 2) pahorkatiny - 30-150 m 3) vrchoviny - 150-300 m 4. Pevninský štít překrývá z 99 % ledovcový štít, který představuje asi 80 % světových sladkovodních zásob. Výchozy skalního podloží (nejvyšší hora Vinson, 4 897 m) jsou jen ojediněle obnaženy. Střední výška povrchu (2 040 m) je největší ze všech kontinentů. Drsné polární podnebí s extrémně suchou ledovou. 78 PŘÍLOHY Příloha č. 1: Seznam témat sm ěřujících do ostatních p ředm ětů vyu čovaných na ZŠ SPN Prodos Fraus Nová Škola ČGS geomorfologie Výbuch sopky v historii - D Zem ětřesení v Lisabonu - D Úryvek z knihy J. Verna, Cesta do st řed

Video: Regionálna geografia Európy - O škol

Geologická stavba a vývoj Evropy - Regionální geografie Evrop

- největší je Antarktický ledový štít, v současné době obavy z celosvětového tání ledovců Pevninský ledovec. ČINNOST VĚTRU. Vítr je významnou erozní silou zvláště v pouštních oblastech. Tvořivá činnost - vznik písečných přesypů - DUN. Rušivá činnost - obrušování skalních útvarů zrnky písku. V minulém příspěvku jsme si představili zvláštní druh devonské ryby známé jako Doryaspis, šlo o velmi podivného živočicha obývající Špicberky v době raného devonu a svým mečovitým výrůstkem mohl působit dost výstředně.Ve zvláštním vzhledu ale nezaostával ani jeho pevninský krajan, norský osteostrak Ateleaspis s hlavou ve tvaru lopaty Turistika na lofotech a v národním parku Rago - zájezd určený všem, kdo rádi stanují v přírodě a jsou zvyklí nacelodenní túry v horském terénu. Protože se zájezd koná v době vrcholícího polárního dne, určitě pochopíte norské přísloví: Spát budeme, až pojedeme na jih. Nejprve vás zavedeme do úchvatné divočiny národního parku Rago. Dvou až třídenní. PRACOVNÍ LIST - Amerika - geologická stavba, geomorfologie 1. Doplň názvy litosférických desek budujících Ameriku nebo přilehlé oblasti: Deska J . . N - D E - F . Po roce 1991, v éře po pádu SSSR a drtivé prohře Iráku v operacích Pouštní Štít a Pouštní Bouře se vše změnilo. Kanaďané se v roce 1993 stáhli z Evropy domů a svou Trofej si vzali s sebou (soutěž CAT pak od roku 1997 ještě několik let pokračovala v Kanadě jako CANAM cup)

 • Třešeň lyonská.
 • Slavní čeští koně.
 • Svč trutnov.
 • Dexter debra death episode.
 • Varná konvice na čaj.
 • Změna srážkové daně na zálohovou.
 • Ovčí vlna prodej.
 • Kloktani kokosovym olejem.
 • Napínané stropy uh.
 • Bezdatumový diář.
 • Dračí past.
 • Největší hustota zalidnění město.
 • Meduza prodej.
 • Pardubice zajímavosti.
 • Lino bazar.
 • Wow návod.
 • Výtah sloh.
 • Pračka studená voda.
 • Shiseido make up.
 • Barvy do bytu 2017.
 • Národopisné oblasti jihomoravský kraj.
 • Japanese quail.
 • Eastpak fanny bag.
 • Jadeit růžový.
 • Nomina kaše lahodná.
 • Majdan ukrajina.
 • Jonathan davis instagram.
 • Výstava psů mladá boleslav 2019.
 • Svč trutnov.
 • Koupili jsme zoo podle skutečnosti.
 • Jak nosit 4 měsíční miminko.
 • Jillian michaels 6 week six pack level 2.
 • Kojenecká mikina bez kapuce.
 • Xbox výpadek.
 • Restaurace haštalské náměstí.
 • Baba vanga 2020.
 • České filmy 2016 online.
 • Silonky sandálky.
 • Hodnocení efektivnosti investic příklady.
 • Poličky na zeď ikea.
 • Zámek český krumlov akce.