Home

Mák setý pěstování

Pěstování máku - Obyvat

 1. Mák, ta malá lahodná šedomodrá zrníčka, se získává z rostliny, nesoucí název mák setý (Papaver somniferum L.).Mé dětství bylo ještě z velké části ověnčené přirozenými produkty, které si lidé pěstovali vlastnoručně na zahradě nebo na poli (záhumenku)
 2. Mák setý Pěstování máku Existuje mnoho druhů máku, ale jen jeden z nich, který nikdy nebyl nalezen volně rostoucí v přírodě a který je podle všeho výtvorem člověka, vyšlechtěným z planého máku pocházejícího ze Středomoří, patří mezi užitkové rostliny
 3. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdroj opia, je jeho pěstování v některých státech zakázáno. Mák setý (Papaver somniferum) je i žádaná olejnina vhodná pro potravinářské a průmyslové zpracování, proto se také u nás začal v devatenáctém století pěstovat ve velkém. Úspěch záleží na dobré příprav
 4. Pěstování máku má v českých krajích mnohaletou tradici. V současné době už není zakázáno mák pěstovat, a tak si ho můžete vysadit jen tak pro okrasu nebo pro sklizeň makovic. Co může být lepší než čerstvý a voňavý mák v nedělních buchtách?. Pěstební substrát Mák velmi citlivě reaguje na změny a půdní nevyrovnanost během vegetačního období
 5. isterstvo zemědělství vyhlášku, kterou radí zemědělcům, aby nerozšiřovali osevní plochy obilnin a pokud se týká žita (rži) vybízí rolníky k setí menší výměry žita, a při tom doporučuje, aby tam.
 6. Možnostem pěstování ozimého máku se v posledních letech zabývá Sdružení právnických a fyzických osob Český Mák ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Ozimé máky lze doporučit do všech výrobních oblastí - zvláště do oblastí s jarními přísušky a do oblastí, kde jarní máky dosahují výnosů nižších než půl tuny z hektaru. Zvýšení.
 7. Vysévá se zpravidla zadní řadou botek, neboť jinak by zadní řada zahrnovala mák setý z přední řady. Všechny zavlačovače a přítlaky botek se vyřadí z činnosti. Seje se do tzv. seťové rýhy (obr.), hluboké asi 5 cm. Semena ale padají na dno rýhy a jsou zahrnuta jen asi 5 - 20 mm půdy, která se samovolně skulí z.

Mák setý, pěstování, použití, vaření, pečení Balkonové

Mák si u nás, na rozdíl od jiných států, můžete vypěstovat

PĚSTOVÁNÍ: Mák vyžaduje nezamokřenou, vápnitou a humózní půdu, stanoviště by mělo být slunné a chráněné proti větrům. Vysévá se brzy na jaře do řádků vzdálených 30 cm, když rostliny vytvoří 3 až 4 listy, vyjednotí se na vzdálenost 10 až 15 cm nebo se ponechají 2 až 3 rostliny u sebe a jednotlivé skupinky se. Příprava půdy pro mák setý Předseťová příprava se provádí do hloubky 5 cm. Po podzimní orbě provedeme urovnání povrchu půdy vláčením. Setí máku setého Provádí se přesné setí na 22,5-25 cm. Výsevek činí 0,8-1,2 kg/ha Minoritní registrace - mák, slunečnice, lupina, hrách, fazol. Mák setý: max. 1× v dávce 1,0 l/ha nebo děleně 2× 0,5 l/ha. Přípravek rovněž dosahuje významné vedlejší účinnosti proti plísni šedé v máku setém

2. Mák - potravina i droga. Z hlediska využitelnosti máku se nabízí dvojí pohled - mák coby léčivá rostlina pěstovaná pro farmaceutické účinky a mák jako potravina. Pro potravinářské účely se používají odrůdy, které obsahují nízké hladiny morfinových alkaloidů. Jde o mák semenného typu, tzv. mák setý Mák setý. Papaver somniferum L. / Mak siaty GERLACH (MARATON) Kolekce RACIO - jedna z nejvýnosnějších modrosemenných odrůd máku typu slepák pro potravinářské účely a farmaceutický průmysl, středně raná, středního vzrůstu s vysokou odolností proti poléhání. Z plochy 10 m2 lze při dobré péči získat až 2,5 kg semen

Mák setý (Papaver somniferum) - zobrazení máku setého se objevuje v oblasti Sumeru kolem roku 4000 p ře d n. l. Obyvatelé starověké minojské Kréty při pravovali opium, je tedy zřej mé, že jeho p ůsobení bylo známo už před tisíciletími. Latinské druhové jméno znamená při nášející spánek; odkazuje tak na jeho používání jako sedativa a narkotika. Morfin. Mák neolitický. Mák se u nás pěstoval hojně. Mák setý (Papaver somniferum L.) pochází z předoasijského genového centra - ze Zakavkazí, Malé Asie, Íránu a Turkménie. Údaje o jeho pěstování jsou již z neolitu, asi pět tisíc let před naším letopočtem Mák setý (Papaver somniferum L.) Výskyt alkaloidů závisí na odrůdě máku a na způsobu a místě pěstování. Postupně jich bylo izolováno asi šedesát, nejvíce jsou zastoupeny morfin, kodein, tebain, noskapin, zvaný též narkotin a papaverin. Alkaloidy se zde nevykytují volně, ale většinou jako soli různých kyselin Metodika IOR - mák setý. Vzhledem k relativně malé osevní ploše máku lze snadno dodržovat doporučený pětiletý odstup pěstování máku v osevním postupu. Rezistenci někdy může připomínat projev nedostatečného účinku herbicidů na přerostlé plevele (ježatka, merlík, laskavec, řepka), zde ale jde většinou o.

Hlášení osoby pěstující mák setý (konopí) v průběhu roku. o výměře a způsobu zneškodnění podle § 29 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném zněn Pěstování. Mák setý je asi 1 m vysoká jednoletá rostlina s fialovo-bílým květem. V mnoha zemích je její pěstování zakázáno pro obsah alkaloidů, ze kterých se vyrábí opium, surovina pro další výrobu drog

Mák setý - Danish Flag 0,5g - HnojivaPraha

Mák setý pro polní pěstování: Množství ks: 1 ks: Popis a parametry Zeptejte se Doporučit. Středně raná bělosemenná odrůda s oříškovou příchutí, proto bývá používán v pekařství jako náhrada ořechů. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, méně odolné proti poléhání. Odrůda typu slepák (otvory pod. Mák setý pro polní pěstování: Množství ks: 1 ks: Popis a parametry Zeptejte se Doporučit. Jedna z nejvýnosnějších modrosemenných odrůd máku typu slepák pro potravinářské účely a farmaceutický průmysl, středně raná, středního vzrůstu s vysokou odolností proti poléhání. Z plochy 10 m² lze při dobré péči. P. somniferum (mák setý) - kvete od června do srpna bílými, růžovými, červenými nebo fialovými květy, které mají u báze tmavou skvrnou. Stonek je lysý a nese vejčité zubaté listy. Dvouletky: P. nudicaule (mák nahopruhý) - kvete od dubna do září květy bílé, růžové, žluté, oranžové a červené barvy Mák setý patří u nás mezi nejčastěji pěstované zemědělské plodiny, vlčí a polní mák jsou zase plevele tak hojně rozšířené, že je umí určit každé malé dítě dokonce i ve městech. Znáte ale i další druhy, kterými si můžete vyzdobit letničkový i trvalkový záhon nebo místečko ve skalce?Mák setý patří u nás mezi nejčastěji pěstované zemědělské.

Mák setý je jednoletá bylina dorůstající výšky až 2 metry. Od červeně kvetoucího máku vlčího ho rozeznáme podle nápadně bílých květů s tmavým středem. Květy uzrávají v 3 až 8 cm velké plody - makovice. Pěstování máku úřady pečlivě sledují a schvalují. Obsahuje alkaloidy typu morfin,. Pěstování lnu není nic náročného. Semínka se vysévají na jaře přímo na stanoviště.Stačí je vysít rozhozem a jemně zapravit do půdy. Rostlinám bude vyhovovat slunečné stanoviště s dobře prokypřeným propustným substrátem.. Len toleruje sucho a zvládne i kamenitou půdu.Pokud ho vysadíte do vápenité půdy, uděláte jen dobře PĚSTITELSKÁ TECHNOLOGIE MÁKU PRO SNÍŽENÍ RIZIKOVOSTI PĚSTOVÁNÍ 3 Dedikace: Certifikovaná metodika vznikla za podpory MZe jako součást řešení projektu NAZV QJ1510014 Snížení rizikovosti pěstování máku. Autorský kolektiv a podíl práce jednotlivých autorů na tvorbě metodiky: Ing. Havel Jiří, CSc., zástupce autorského kolektivu (OSEVA V a V): 35 Mák - droga i potravina. Z hlediska využitelnosti máku se nabízí dvojí pohled - mák, coby léčivá rostlina, resp. droga a mák jako potravina. V prvním případě se jedná o speciální odrůdy máku s bohatě vyvinutým systémem mléčnic (zaschlý latex z mléčnic - opium - se získává z nezralých makovic) Informace k problematice ohlašovací povinnosti pěstitelů technického konopí, včetně seznamu odrůd povolených k pěstování naleznete na stránkách Celní správy v sekci Mák setý a konopí. Ministerstvo zemědělství a jeho podřízené organizace Kompetenc

Vše o máku - Pěstování mák

Mák setý Latinský název: papaver somniferum Pěstování Mák vyžaduje nezamokřenou, vápnitou a humózní půdu, stanoviště by mělo být slunné a chráněné proti větrům. Vysévá se brzy na jaře do řádků vzdálených 30 cm, když rostliny vytvoří 3 až 4 listy, vyjednotí se na vzdálenost 10 až 15 cm nebo se. SemenaOnline, s.r.o. Sídlo firmy: Petržílkova 2835/3. 158 00, Praha. Nejedná se o prodejnu, není zde prodej ani výdej zboží. IČO: 24318647. DIČ: CZ2431864

Časný výsev co nejdříve na jaře (březen, zač. dubna), nevyséváme zbytečně hustě (smíchat např. s pilinami) a po vzejití rostliny i na několikrát vyjednotíme, řádky 30-40cm, sejeme mělce, ale půdou zahrneme, kompostem vyhnojená půda. Jako prevence polehání lze rostliny při poslední okopávce nahrnout. Mák je samosprašný, ale s možností cizosprášení, proto. V Mezopotámii a později i v Egyptě se opium používalo zcela běžně jako sedativum. V České republice se mák setý začal pěstovat na začátku 19.století. Je mák nebezpečný? Vzhledem k tomu, že mák je v některých státech zakázaný pro pěstování i spotřebu, mohlo by se zdát, že je nebezpečný V mnoha zemích je pěstování máku zakázáno! U nás je pěstování máku setého, stejně jako například konopí, omezeno zákonem o návykových látkách č. 167/1998 Sb. - platný od 1. 1. 1999. Ten každému nakazuje nahlašovaní povinnost pro osoby pěstující mák setý na ploše větší než 100 metrů čtverečných

Mák setý je u nás velice hojně pěstovaná stará hospodářská plodina, patříme mezi přední dodavatele semen pro potravinářské průmysly a sušené makoviny pro farmaceutické účely. V řadě zemí nejen Evropy platí zákazy o jeho výsevu, ale i v ČR díky obsahu jedovatých a návykových látek platí omezení, například. Mák setý (Papaver somniferum L.) je rostlina z čeledi makovitých (Papaveraceae), u nás běžně pěstovaná jako zdroj potravinářského máku. Obsahuje různé alkaloidy a bílé mléko z nezralých makovic je významný zdroj opia, proto je v některých státech jeho pěstování zakázáno Mák Setý u nás běžně pěstovaná jako zdroj potravinářského máku. Obsahuje různé alkaloidy a bílé mléko z nezralých makovic je významný zdroj opia, proto je v některých státech jeho pěstování zakázano. Co se legální produkce týče, Česká republika patří ve světovém měřítku k nejvýznamnějším.

Semena - MÁK SETÝ ´HEN AND CHICKEN´ | E-shop | LUMIGREEN

Mák - pěstování, odrůdy, setí, hnojení, sklizeň, výno

Mák setý (lat. Papaver somniferum) je rostlina z čeledi makové. Jde o významný zdroj opia, což má za následek, že je v některých státech jeho pěstování zakázáno. V novější historii se mák setý stal typickou slovanskou plodinou. Týká se to jeho pěstování i využití Mák setý. Semena máku setého se získávají z makovic a nemají žádné vedlejší účinky, jako je tomu u jiných produktů z máku kvůli opia. Semena máku již znali staří Egypťané. Prostřednictvím arabských obchodníků se pěstování rozšířilo do Persie, starověkého Chorásánu a Indie

V Evropě byl mák setý původně zahradní rostlinou, jako polní plodina se začal pěstovat koncem 17. století a jako olejnina až v 19. století. U většiny slovanských národů je mák velmi oblíben (Novák, 1990). Pěstování máku v České republic Mák - kde roste. Mák roste v Evropě i České republice, ale absolutně největšími producenty jsou chudé asijské státy jako je Laos nebo Afghánistán. Pěstování máku na větších plochách musí být schváleno úřady. Kontroluje se také množství sklizené makoviny a způsoby jejich využití. Mák setý - obsah láte

Termín setí ozimého máku je tu Úrod

Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák setý (nebo konopí) Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle. A zatímco u nás je mák běžný, v zahraničí, kde není tradice pěstování a požívání máku tak silná, je situace často jiná, o čemž svědčí už anglický název pro mák setý, který zní opium poppy - mák opiový. Mák setý je jednoletá bylina z čeledi makovitých

Mák setý Papaver somniferum Řepka olejka Brassica napus var. oleifera Řepice olejná Brassica campestris Hořčice bílá Sinapis alba Hořčice černá Sinapis nigra Lnička setá Camelina sativa Světlice barvířská Carthamus tinctorius Skočec obecný Ricinus communis Soja Glycine max Podzemnice olejná Arachis hypogae > Zelenina > Mák setý > SOKOL - 2 g. Pozor, pěstování máku na výměře nad 100 m2 podléhá ohlášení. 1 dalších produktů ve stejné kategorii: MARATON - 5 g Mák setý byl zasvěcen bohu spánku Hypnovi. Pro svou rudou barvu květů byl mák symbolem krve a padlých během obou světových válek. Pěstování máku Mák setý je kulturní plodina, která může vyrůst až do 180 cm. Rostlina obsahuje mléčnice, které při poranění z rostliny vytékají Zásady střídání plodin a osevní postupy Jan Křen a Lubomír Neudert Ústav agrosystémůa bioklimatologie AF MENDELU Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio -CZ.1.07/2.2.00/28.001

Agrotechnika máku Úrod

Mák setý Pěstování máku Existuje mnoho druhů máku, ale jen jeden z nich, který nikdy nebyl nalezen volně rostoucí v přírodě a který je podle všeho výtvorem člověka, vyšlechtěným z planého máku pocházejícího ze Středomoří, patří mezi užitkové rostliny Předpokládá se, že se mák setý jako narkotikum dostal ve 13.století do Číny, kam ho po starých obchodních stezkách přivezli Arabové. Za to, že se jaho pěstování tak rozšířilo, byli v první fázi zodpovědni Mohamedovi misionáři, kteří jím léčili choleru a úplavici 13.02.2015 08:00 Mák setý (Papaver somniferum L.)Pěstování máku lze hodnotit jako výzvu. V rámci ČR se sice vyvíjí technologie - výrobní systém, který by zajistil stabilní vysoké výnosy, ale zatím jsou výsledky jen mezitimní

Podobné jednotky. Konopí a mák : (pěstování, výrobky, legislativa) / Hlavní autor: Kubánek, Vladimír, 1951- Vydáno: (2008) Mák / Vydáno: (2010) Mák. Mák setý je určený pro potravinářské použití, rostliny jsou středně vysoké až vysoké, méně odolné proti poléhání. Semena mají vysoký obsah oleje mák setý. 16. 11. 2014 . Historie[editovat | editovat zdroj] Pěstování máku postupně nahradilo plodiny regulované EU jako je např. cukrovka. V pozdějších letech ale došlo k poklesu oseté plochy. Mezi odrůdy vyšlechtěné na českém území patří Azur (pěstován během let 1928-73), Hanácký modrý (1934-80) a Amarin. Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Mák setý Autor Ing. Jaroslava Valentová Tematická oblast Pěstování rostlin pro 4. ročník agropodnikání Ročník čtvrtý Datum tvorby duben 2013 Anotace. Mák jako potravina a droga je další knihou ze série Fotografické atlasy, a i tentokrát obsahuje Receptář jídel. První polovina knihy je zaměřena na mák z botanického pohledu - jeho typy a odrůdy, obsahové látky, pěstování a využití

PAPAVER SOMNIFERUM L

Okrasné máky lze pěstovat jako jednoletky i trvalky

Mák setý Mák setý 5. Líbil se Vám článek? Dejte o něm vědět Papaver somniferum (Mák setý): popis, kultivary, návody na pěstování a množení a prodej Česko má co se týče máku hned dvě priority. Jednak se ho u nás pěstuje, jak uvádí některé zdroje, snad nejvíce na světě, myšleno mák potravinářský setý, a spojení máku a švestek má naprosto jedinečnou chuť. Kdo tuto kombinaci nezná a ochutná, je ohromen Mák: Hlízenka obecná na máku - Sklerotiniová hniloba máku: před setím se zapravením do hloubky 5 cm, minimálně 2-3 měsíce před výskytem ŠO: AT: 2 kg : 200-500 l: minor. reg.: ÚKZÚZ: Mák: Hlízenka obecná na máku - Sklerotiniová hniloba máku: po sklizni na strniště se zapravením podmítkou: AT: 1 kg : 200-500 l. Z plochy 10 m2 lze při dobré péči získat až 2,5 kg semen. Mák sejeme včas, můžeme vysévat už na sníh, semínka i když zapadají sněhem, nezmrznou. Nemělo by se však sít na bláto. Pozor, pěstování máku na výměře nad 100 m2 podléhá ohlášení

Mák setý | Dům a zahrada - bydlení je hra

Vše o máku - Druhy mák

Mák setý; Externí odkazy. Obrázky, zvuky či videa k tématu Makovice ve Wikimedia Commons; Slovníkové heslo makovice ve Wikislovníku (anglicky) Encyklopedický článek o Papaver somniferum na MaltaWildPlants.com (anglicky) Pěstování máku a produkce heroinu v jihovýchodní Asii School of Pacific and Asian Studie LEADER: 02255nam a2200637 a 4500: 001: nkc20081808629: 003: CZ PrNK: 005: 20081022154316.0: 007: ta: 008: 080616s2008 xr ack e 000 0 cze : 015 |a cnb001808629 : 020.

Mák setý - Papaver somniferum L

Mák setý - Abecedazahrady

Mák setý, okrasný (Papaver somniferum) - délka cca 75 cm. cena za svazek. Kategorie. E-shop - pěstované rostliny; Menu. Úvod; Novinky; Prodejní místa; Kontakt; Smluvní podmínky; Foto - pěstování rostlin; Foto -druhy pěstovaných rostlin; Foto -Minigalerie Levandule; Foto -kategorie vazeb; Kontakt. Helena Knězová h.knezova. CESTA K INTENZIFIKACI PĚSTOVÁNÍ MÁKU SETÉHO Ing. Pavel CIHLÁŘ, Doc. Jan VAŠÁK, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze Ing. Zdeněk KOSEK, CSc. Slovakofarma Praha Mák setý patří k plodinám u nás již tradičně pěstovaným. Původně pochází z předoasijského genového centra - ze Zakavkazí, Malé Asie, Iránu a Turkmenie. Údaje o jeho pěstování jsou již z. Mák setý. Určitě nejdůležitější a nejznámější druh máku. Mák se pěstuje pro semena, z kterých se dělá olej (makový olej) a také pro farmaceutický průmysl. Mák je velmi využíván v cukrářství, pekařství /rohlíky s mákem, makové koláčky, makové buchty a určitě známé nudle s mákem) Dalším druhem je mák setý, je využívaný především v zemědělství, k produkci semen i opiových alkaloidů. Barvy květu jsou různé odstíny bílé a fialové. Přinášíme rady, tipy a informace pro všechny zahrádkáře a milovníky pěstování. sazenicka.cz. Štítky druhy máku, mák, okrasný mák PAPAVER SOMNIFERUM L. - mák setý / mak siaty. Autor Ladislav Hoskovec | 1. 8. 2007 z tohoto důvodu je pěstování máku setého v některých zemích světa přísně kontrolováno. Od pradávna se používal v lidové medicíně, především jako prostředek na utišení bolesti. Makovice měly své místo i v magii

Mák setý (Papaver somniferum) - jcu

Mák setý (Papaver somniferum L.) Čeleď: mákovité (Papaveraceae) Popis: Je to jednoletá, 30 až 180 cm vysoká bylina ronící mléko.Lodyha je přímá, nejčastěji lysá nebo jen řídce chlupatá, modře ojíněná. Listy střídavé, celistvé, podlouhlé až vejčité, zubaté, dolní v řapík zúžené, horní poloobjímavé Mák setý (Papaver somniferum L.) - roční kultivar, kvete od června do července. Obvykle mívá bledě růžové a mírně roztřepené květy. Mák setý miluje slunce - snese i dlouhodobý úpal. Mák východní (Papaver orientale) - zvaný také mák turecký. Jde o trvalku, vykvétající na přelomu května a června

Mák setýpro krásu i pro užite

Jak na pěstování máku v ekozemědělství Od roku 2005 spolupracujeme na pokusech s ekologickým pěs-továním máku s ekologickým zemědělcem a současně zaklá-dáme, vedeme a vyhodnocuje-Mák setý v ekologickém zemědělstv Mák setý je u nás běžně pěstovaná plodina, která se využívá hlavně v potravinářství. Ve slovanských zemích je to tradiční surovina, bez které se neobejde mnoho klasických receptů. Raději však mák nezkoušejte provézt do Ameriky, tam je pěstování máku zakázáno, protože z nezralých makovic se dá vyrobit opium

Mák setý v různých barvách | Dům a zahrada - bydlení je hraMák modrý BIO 250 g | VivantisMák | SyngentaTradiční len na polích Vysočiny prakticky končí

Jsme připraveni na základě vašeho strojového vybavení a nynějšího postupu přípravy pozemku konzultovat další kroky v agrotechnice pěstování máku pro dosažení maximálního výnosu. Kontaktujte nás: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty Mák setý. Papaver somniferum L. P. VI.—VIII. Řepka olejka. Pěstování řepky můžeme v oblastech s rostlinnou výrobou považovat rovněž za výrazné zlepšení snůšky. Zanedbatelná není ani vysoká nabídka velmi hodnotného pylu této snůškové rostliny, která kvete v květnu/červnu.. Mák setý 6 b) Postemergentní Mechanické ošetřování provádí prosvětlování jako náhrada za jednocení. Sklizeň Ideální je nepolehlý, suchý, vyrovnaný a bezplevelný porost. Termín: červenec - srpen v době, kdy došlo k oddělení semen máku od lamel uvnitř makovice (tj. při zatřesení mák uvnitř šustí Mák setý (Papaver somniferum L.) Potravinářský mák setý je jednoletá rostlina z čeledi makovitých. Dorůstá do výšky 30 - 150 cm, lodyha je lysá, namodralá, listy jsou přisedlé, podlouhlé a pilovitě zubaté, květní stopky jsou dlouhé, květy mají až 10 cm v průměru Mák setý je rostlina v naší zemi pěstovaná pro své semeno. Dokonce patříme, ve světovém měřítku, k významným pěstitelům máku. Mák je zdrojem různých alkaloidů a mléko z nezralých makovic obsahuje opium, proto je v některých zemích pěstování máku zakázané. Na trhu je k dostání nejčastěj Mák setý (latinsky Papaver somniferum) je rostlina, v jejichž buclatých makovicích dozrávají malá černomodrá semínka - zrnka máku. Z nezralých makovic však také po naříznutí prýští bílé mléko, z nějž lze potom získat opium. To je také důvodem, proč je v některých státech pěstování máku zcela zakázáno

 • Livesport fotbal portugalsko.
 • Zpěváci z anglie.
 • Ženšen rod.
 • Heysel stadium tragédie.
 • Docasna urostomie.
 • Jughead jones charakteristika.
 • Oprava d11 2019.
 • Medila ulrichovo náměstí.
 • Škola reflexní terapie.
 • Jak používat ricinový olej na vlasy.
 • Fotoreportáž definice.
 • Laserové odstranění chloupků hradec králové.
 • Interval qtc normal.
 • Sloupovitý rybíz.
 • Umělecké slohy pracovní list.
 • Chevrolet spark.
 • Prodlužování řas cena praha.
 • Vysílač větrný jeníkov.
 • Vila barrandov prodej.
 • Honda pcx 125 model 2019.
 • Simulate scanned pdf.
 • My tři králové text.
 • Pánské obleky na svatbu brno.
 • Red merle border kolie.
 • Nina simone ain't got no.
 • Hbo go teorie velkeho tresku 12.
 • Projekt elektroinstalace cena.
 • Charcotova marieova toothova nemoc.
 • Svědění a otok pochvy.
 • Okolo lesa.
 • Hladka svalovina.
 • Hudba praha maelström.
 • František hrubín perníková chaloupka.
 • Visací bradavice v podpaží.
 • Midas zlato.
 • Pračka whirlpool awe 7519 návod.
 • Přípravek proti šnekům v akváriu.
 • Jak chytat na gumu.
 • Rozdíl zimní a letní pneumatiky.
 • Rekordní sumec v čr 2019.
 • Datová náročnost skype.